Herberg Godot


terug naar omgeving

                             

Terpelân

Vanaf 500 voor Christus woonden er al mensen op de kwelderruggen van Ferwert en Hegebeintum.
Deze natuurlijke verhogingen werden in de loop der eeuwen door mensen opgehoogd met grond, mest en afval tot wat we nu terpen noemen. Het waren monniken die rond 1.000 na Christus dijken aanlegden om het vruchtbare Noord Friese kleiland ook bij hoog water bewerkbaar én bewoonbaar te maken.

In het begin van de twintigste eeuw werden veel Friese terpen afgegraven.
De zeer vruchtbare terpaarde werd verkocht naar regio's met arme zandgrond.
Het vervoer geschiedde door de nu van wedstrijden bekende skûtsjes,
Friese platbodemzeilschepen met een capaciteit van 20 tot 50 ton.

De al in 1511 genoemde Harsta State, naast de terp van Hegebeintum, was het onderkomen van verschillende families die zo'n beetje alle boerderijen rondom Hegebeintum bezaten.

Wandelaars kunnen letterlijk in de voetsporen treden van boeren en arbeiders, want enkele paden voeren dwars door het akkerland, net als vroeger.

De Terpelânroute voert u over ca. 105 km. door het Friese terpenlandschap.
Terpdorpen, weidse polders en ruime luchten bepalen hier het landschapsbeeld.
 Maar ook voert de route u door het coulissenlandschap van de Friese Wouden.
U komt door steden als Leeuwarden en Dokkum, maar ook langs mooie Staten (landhuizen van de Friese adel), zoals o.a. de Dekemastate, de Stania State en de Heringastate